Har du bopæl i Randers, og har du behov for at finde et sted, hvor du kan få hjælp til at få foretaget et tandeftersyn, eller hvor du kan få dine tænder repareret, hvis der skulle være nogle skader, så kan dette gøres på flere tandklinikker i Randers, som har de fornødne kompetencer til at hjælpe dig, og dem er der op til flere af i Randers.

Hvad kan en tandlæge hjælpe dig med?

En tandlæge kan give dig en hånd med at reparere en eller flere af dine tænder, hvis de er i stykker. Derudover kan en tandlæge også udføre et almindeligt tandeftersyn, hvor er vil blive tjekket, om du har nogle alvorlige tandskader som eksempelvis huller, der gør, at tandlægen kan blive nødt til at foretage en reparation.

Hvor tit er det nødvendigt at besøge sin tandlæge i Kolding og omegn?

Normalvis indkaldes folk typisk til tandlæge 1 – 2 gange om året til et tandeftersyn. Hvis man her har behov for at få repareret en tand, så vil dette blive gjort. Er det ikke nødvendigt, så vil der typisk blot blive foretaget en rensning og pudsning af dine tænder, så er de er pæne og rene.

Er det nødvendigt at blive bedøvet, når jeg er til tandlæge?

Det er ikke altid, at det er nødvendigt at blive bedøvet, når man er til tandlæge, og det er bestemt heller ikke altid, at det bliver gjort. Ved et ganske almindeligt tandeftersyn, får man ikke bedøvelse, men hvis man derimod skal have foretaget en reparation af en tand, så vil der blive gjort brug af bedøvelse. Dette foregår som regel ved, at tandplejen eller tandlægen giver dig en maske på, som indeholder lattergas. Dette kan lindre nogle af de smerter, som man ellers kan være udsat for, når man får repareret en tand.

Hvad er prisen for at få foretaget et tandeftersyn, hvis man er voksen?

Det er forskelligt hvor stort et beløb, man skal betale, hvis man ønsker at få foretaget et tandeftersyn. En god tommelfingerregel er dog, at det som oftest ikke kommer mere end 500 kroner, hvis der er tale om et eftersyn, hvor der ikke er behov for, at man får repareret nogle af sine tænder.

Skulle der ske at være noget i vejen med nogle af tænderne, der gør, at tandlægen er nødsaget til at indsætte et tandimplantat eller en krone, så vil det altid koste mere.

Hvad er prisen for at få foretaget et tandeftersyn, hvis man er under 18 år?

Hvis man er under 18 år, så har man i Danmark mulighed for at få foretaget et tandeftersyn ganske gratis. Dette skyldes, at staten betaler for ens tandeftersyn, mens man ikke er myndig. Dette gør sig kun gældende, indtil man er fyldt 18 år. Alle på 18 år eller derover har i Danmark pligt til selv at betale for både tandeftersyn samt reparation af tænder.

Pil

Modtag tilbud