Nærsynet

Hvad vil det sige at være nærsynet?

Der er mange mennesker, som enten er langsynet eller nærsynet. Hvis man er nærsynet, så vil man opleve have problemer med, at se klart på lang afstand. Dette skyldes, at ting på lang afstand kan fremstå uskarpe. Årsagen til at nogle mennesker er nærsynede er en brydningsfejl, og når man har en brydningsfejl, så samles øjets fokus foran personens nethinde i stedet for på personens nethinde. Normalvis bør øjets fokus være på selve personens nethinde.  I øvrigt kaldes nærsynethed også for myopi.

Hvor ofte ser man, at nærsynethed forekommer?

Det er generelt set meget forskelligt, hvor ofte man ser at nærsynethed vil opstå. Det varierer meget alt efter befolkningsgruppen og geografisk placering. I Europa er forekomsten af nærsynethed på et sted imellem 30 og 40%. Dette er en forholdsvis lille del af befolkningen, hvis man skal sammenligne med folk, som er af asiatisk afstamning.

Blandt folk med asiatisk afstamning ser man nemlig, at det er op imod hele 90%, som er nærsynede. Kigger på man blandt den afrikanske befolkning, så er det markant færre, som er nærsynet. Her er det nemlig kun ca. 10% af befolkningen som er nærsynede.

Hvordan ser man, hvis man er nærsynet, og hvilke problemer kan det medføre?

Er man nærsynet, så vil man blandt andet typisk opleve, at det kan være vanskeligt at se de folk, som går på den anden side af gaden, og det kan desuden også være svært for mange at se fjernsyn, hvis man sidder langt væk fra sit TV. Det kan også være problematisk for mange nærsynede at læse underteksterne på fjernsynet, medmindre man sidder meget tæt på.

For et nærsynet barn kan det have konsekvenser for barnets indlæring i skolen. Man ser nemlig ofte, at der er mange børn, som er nærsynet, der kan have problemer med at se, hvad der sker på tavlen. Dette kan føre til, at de bliver ukoncentrerede, fordi de ikke kan se skarpt. Også for børn kan det være svært at se fjernsyn på afstand. Derfor vil mange forældre, som har et barn, der er nærsynet også opleve, at barnet ofte vil rykke tæt på fjernsynet ganske enkelt for at kunne se bedre og mere klart.

Hvad kan man gøre, hvis man er nærsynet, og man har problemer med at se klart?

Hvis man er nærsynet, og derfor har problemer med at se klart, så kan det være en god idé at tage kontakt til en optiker. En optiker kan være behjælpelig med at løse problemet, så du igen kan komme til at se mere klart. En løsning på problemet kan enten være briller eller kontaktlinser.